Logo Czech RE Agency

Interaktivní mapa
obnovitelných zdrojů energie

Popis projektu interaktivní mapy OZE

Bližší popis projektu interaktivní mapy obnovitelných zdrojů energie

Tato Mapa obnovitelných zdrojů energie (OZE) je zaměřena na posílení dostupnosti informací o stavu obnovitelných zdrojů v ČR a umožní získat praktické zkušenosti o reálném chování systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie. Je zde řešen monitoring systémů využívajících OZE se vzdáleným přenosem naměřených hodnot. Projekt má vzdělávací a popularizační charakter, tzn. že může sloužit potřebám široké veřejnosti za účelem její osvěty, informovanosti a bližšího poznání obnovitelných zdrojů energie.

Účel projektu

Pro širší využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) představují významnou roli zkušenosti z praktického provozu a informace o vlastnostech zařízení na využívání OZE a jejich všeobecná dostupnost. Věrohodné informace lze získat monitoringem provozu vybraných zařízení. Tyto informace mohou být využity v rozhodovacích procesech na úrovni státní správy, na úrovni investorů, rovněž mohou sloužit pro hlubší vědeckou analýzu při vývoji nový technologií a konečně mohou složit v rámci vzdělávacího procesu. Důležité je podtrhnou výraz „všeobecná dostupnost", neboť díky výpočetní technice a moderním komunikačním technologiím je možné zajistit dostupnost těchto informací v rámci internetu komukoliv a z jakéhokoliv místa.

Virtuální laboratoř

Na dvou místech v ČR jsou instalovány laboratorní systémy s vybranými druhy OZE, u nichž je možné nastavovat a sledovat základní parametry v reálných podmínkách vzdáleným přístupem přes síť internet. Uvedená funkce interaktivní mapy má výukový charakter a zároveň může sloužit jak laické, tak profesionální veřejnosti.

Nejdůležitější součástí virtuální laboratoře je fotovoltaický panel přimontovaný na řiditelný tracker. Instalace se nachází v Rožnově pod Radhoštěm a je v rámci Mapy OZE dostupná a řiditelná v síti internet. Druhým obnovitelným zdrojem energie, jenž jsme se rozhodli vytvořit, je instalace větrné elektrárny. Ta se nachází v turisticky velmi atraktivní lokalitě na vrcholku Maruška na Trojáku v katastru obce Hošťálková v Hostýnských vrších.

Tato instalace větrné elektrárny je velkým přínosem projektu, jelikož slouží jako demonstrační projekt pro veřejnost, investory i průmysl. Na Trojáku, jakožto turisticky velmi atraktivním místě, se budou propagovat obnovitelné zdroje energie, jako energetická alternativa budoucnosti.

Sledování aktuálních dat o výkonu

U vybraných fotovoltaických systému nainstalovaných ve školách po celé České republice lze sledovat aktuální i historické přehledy o výkonu jednotlivých instalací. Tyto jsou postupně zasílány na server Czech RE Agency a zobrazovány v grafické podobě. Je zde možnost zobrazení denních, měsíčních a ročních přehledů výkonu FVS. Je tak možno porovnat výkon jednotlivých systémů v různých lokalitách České republiky v reálném i minulém čase, vytvářet si různé statistiky a nechat se inspirovat pro realizaci dalších instalací. Tato data bylo možno získat na základě spolupráce vybraných škol s Czech RE Agency a ochotě učitelů i vedení škol se na tomto projektu podílet.

Kontakt


Czech RE Agency

Vysvětlivky